Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – novosti i promjene nakon uvođenja eura

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novostima i obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca, kao i promjene koje slijede nakon uvođenja eura).

800,00 kn

Ovlasti i nadležnost vodnih redara s praktičnim primjerima

Hotel Central

Zakonom o vodnim uslugama (NN broj 66/19) uvodi se nadzor vodnog redarstva koji je sastavni dio isporučitelja i nadzire krajnje korisnike vodnih usluga. Vodno redarstvo mogu činiti djelatnici javnog isporučitelja.

800,00 kn

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja

Hotel Central

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

800,00 kn

Što kada vas posjeti inspekcija rada – najčešće nepravilnosti u području rada i zaštite na radu

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Najčešće nepravilnosti u poslovanju utvrđene od inspekcije rada i mjere za njihovo sprječavanje i uklanjanje! Kako odgovoriti na zahtjeve tijekom posjeta inspekcije rada? Koje dokumente morate pripremiti? Kako poštivati zakon u praksi? Imate li nedoumica oko toga kako sukladno zakonima i pravilnicima regulirati radne odnose i zaštitu na radu u Vašoj tvrtki?

Digitalni marketing – trendovi i praksa

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Iskoristite praktične savjete, upute i pojašnjena stručnjaka iz područja digitalnog marketinga koji će vam prenijeti svoja znanja i iskustva o planiranju i kreiranju strategije digitalnog marketinga, osmišljavanju digitalnog sadržaja i izradi uspješne newsletter kampanje, optimizaciji web stranice kako bi bila što vidljivija, praćenju i obrađivanju statističkih podatka iz Google Analyticsa, te vas upoznati s promjenama koje donosi novi Google Analytics 4.

Uvođenje eura u računovodstvu – primjena i utjecaj na poslovne knjige i financijsko izvještavanje

Hotel Central

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u završnoj je fazi i uskoro se očekuje njegovo izglasavanje i objava u Narodnim novinama. Stanja u kuni prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro, preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje – što to konkretno znači i koja su pravila postupanja? Zakon o uvođenju eura sadrži i pravila vezana za pripremu i donošenje proračuna i financijskih planova u godini koja prethodi godini uvođenju eura, pravila za evidentiranje u poslovnim knjigama, pravila za izvještavanje – koje obveze očekuju poduzetnike i tijela javne vlasti u ovoj godini, a što početkom 2023. godine?

850,00 kn

Gospodarenje otpadom – nove zakonske odredbe i praksa

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti (na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom)Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

825,00 kn

Prava, obveze i odgovornosti direktora u vođenju poslovanja

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Kako bismo vam olakšali i pomogli u svakodnevnim poslovnim izazovima s opsežnim zakonskim pravilima s kojima se susrećete, pogotovo što za bilo kakvu pogrešku možete odgovarati prekršajno i kazneno, pripremili smo stručnu, dvodnevnu edukaciju samo za direktore-članove uprave. U dva dana sa stručnim suradnicima iz prakse provjerite koje obveze ima i za što je odgovoran direktor (član uprave društva), i to posebice u financijskom poslovanju (kao što je na primjer institut proboja pravne osobnosti prema Općem poreznom zakonu temeljem čega uprava društva, odnosno izvršni direktori društva odgovaraju kao porezni jamci za obveze društva na osnovi neplaćenih javnih davanja, naravno, ukoliko su ispunjeni uvjeti za proboj pravne osobnosti propisani zakonom). Također, skrenut ćemo pozornost na pažnju koju direktor mora posvetiti kod osiguranja naplate tražbine, kao i na obveze uprave propisane Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u osiguranju likvidnosti i solventnosti društva, kod izdavanja instrumenata plaćanja te institutu naplate tražbine putem ovrhe na nekretnini. Ukazujemo i na obvezu uprave društva za pokretanje stečajnog postupka (u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka propisani Stečajnim zakonom), kao i na pitanja i dileme iz područja financija: od plaće i neoporezivih primitaka, računa, financijskih izvještaja, troškova do poreza i poreznih osnovica.