Views Navigation

Događaj navigacija pogleda

Danas

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu te radu po učinku u određenom vremenu, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

850,00 kn

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Digitalno, digitalizacija, e-poslovanje, e-usluge, e-komunikacija… Elektroničko poslovanje je sve češći način poslovanja u današnje vrijeme i odvijanja poslovanja među tvrtkama. Koristite li sredstva elektroničke identifikacije u svakodnevnom radu? Iz digitalnog sustava ispisujete dokumente kako bi ih ručno potpisali i zatim vratili u digitalni sustav? Korištenjem dostupnih javnih ICT resursa, ponajprije eOI (elektroničke osobne iskaznice), mobilne aplikacije Certila, sustava e-Građani i ostalih e-Servisa moguće je brzo i lako unaprijediti poslovanje uz značajne uštede u vremenu i troškovima.

750,00 kn

Metode uspješne prodaje – ključni koraci do povećanja prodaje proizvoda i usluga

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Unatoč trenutnoj situaciji i promjenama navika u poslovanju, nezamjenjiv je svaki osobni kontakt - posebno u prodaji. Stoga je dobro poznavanje neverbalne i ukupne interpersonalne komunikacije važno za svakog prodavača, a kako bi ovladao tehnikama aktivnog slušanja, komunikacijom i emocijama u prodaji.

775,00 kn

Odnosi s medijima i krizno komuniciranje – tehnike i alati dobrog PR-a

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Kako biste bili još uspješniji i efikasniji u komunikaciji s medijima (tisak, radio, TV, web), odnosno s novinarima i urednicima njegovali fer i korektan odnos, preduhitrili krizne situacije i zadržali povjerenje svih dionika s kojima komunicirate, za sve koji se bave odnosima s javnošću, organiziramo dvodnevnu edukaciju s PR-ovcima koji znaju o čemu pričaju, a uz višegodišnje iskustvo, pozabavit će se s teorijskim znanjima i primjerima dobre i loše prakse.

Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača) – novosti

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Vlada RH usvojila je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a radi usklađivanja s direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Svrha i cilj novog Zakona je cjelovito zakonsko uređenje sustava prijavljivanja nepravilnosti i zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, odnosno zviždača. U medijima je najviše odjeknula vijest kako će zviždači imati pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti. Zakonom je propisana zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa, ako se takvim kršenjem ugrožava javni interes.

775,00 kn

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću i intervencija suda

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Pitanje istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću u praksi može izazvati određene dvojbe i dileme, a opravdani razlozi za istup člana često se nalaze i izvan okvira zakonskih odredbi. U praksi je češći slučaj kada do sukoba između članova u trgovačkom društvu dolazi kada se radi o obiteljskim poduzećima, posebice ako je riječ o nasljedstvu. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću moguće je realizirati na dva načina: u postupku predviđenom u društvenom ugovoru, ili tužbom nadležnom trgovačkom sudu.

825,00 kn

GDPR za javni sektor – pregled obveza i proces usklađivanja

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

U članku 86. Opće uredbe o zaštiti podataka navodi se kako tijelo javne vlasti, javno ili privatno tijelo može otkriti osobne podatke iz službenih dokumenata koje posjeduje to tijelo javne vlasti ili to tijelo u svrhu obavljanja zadaće u javnom interesu u skladu s pravom Unije ili pravom države članice koje se primjenjuje na to tijelo javne vlasti ili to tijelo kako bi se uskladio javni pristup službenim dokumentima s pravom na zaštitu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.

800,00 kn

Nove Uzance o građenju

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Nove Uzance o građenju važan su dokument u kojemu su u obzir uzete nove gospodarske prilike i postojeća poslovna praksa, što će biti od velikog značaja u svim postupcima gradnje (i za građevinare i za naručitelje radova), a očekuje se da će se primjenom novih Uzanci o građenju smanjiti broj sudskih i izvansudskih sporova koji se tiču ugovora o građenju.

850,00 kn

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa – novi obveznici i nova pravila

Online seminar

Svrha novog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

675,00 kn

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Go to Top