Views Navigation

Događaj navigacija pogleda

Danas

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta Ul. Viktora cara Emina 6, Opatija

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor?
U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Mjere zaštite na radu kod izvođenja građevinskih radova

Hilton Garden Inn Zagreb Radnička cesta 21, Zagreb

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) utvrđuje mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu radnika, osoba na radu i samozaposlenih osoba na privremenim gradilištima. Pri izvođenju radova na gradilištu potrebno je osigurati i primjenjivati opća načela prevencije propisana Zakonom o zaštiti na radu, bez obzira radi li se o izgradnji novih građevina, dogradnji, održavanju ili rekonstrukciji, ili pak uklanjanju građevine.

800,00 kn

Rad u inozemstvu – pravni i porezni aspekti

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Izaslani radnik, prema Zakonu o doprinosima, je osoba koju je poslodavac izaslao u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja, u skladu s propisima Europske unije i međudržavnim ugovorima, ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske.

850,00 kn

Porezni tretman – reprezentacija i ostali troškovi

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Obračun troškova reprezentacije se različito porezno tretira s obzirom na porezne propise, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak. Razlikovanje vrste troškova bitno je zbog utvrđivanja osnovice poreza na dobit i odbitka pretporeza i njihovog pravilnog evidentiranja prilikom knjiženja.

775,00 kn

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

800,00 kn
Go to Top