1. Događanja
  2. Edukacije

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Today

Provedba EU projekta – upravljanje projektom u praksi

Hotel Central

Planirate li povući sredstva iz EU fondova ili ste već potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, čeka vas poznavanje i razumijevanje projektne dokumentacije i temeljit sustav provedbe EU projekta.
O pravilima i praksi u provedbi EU projekata, kao i nepravilnostima u provedbi te financijskom upravljanju u provedbi projekata financiranih iz EU fondova, upoznat ćemo vas na seminaru sa stručnjakom iz prakse za ovo područje.

800,00 kn

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu s naglaskom na uvođenje eura

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca.
Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.
Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 200,00 kn samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno. Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu.

850,00 kn

Uredsko poslovanje i upravni postupak – novosti u primjeni i digitalizacija sustava

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Koja pravila i promjene u primjeni donosi Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i izmijenjeni Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata (brojčane oznake, dostava, potpis i dr.) - donosimo na seminaru s naglaskom na pravni aspekt uz pojašnjenja i tumačenja te odgovorima na vaša pitanja.

825,00 kn

Izmjene Zakona o radu i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

U saborskoj proceduri su izmjene i dopune Zakona o radu, kao i prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, a koji bi trebali stupiti na snagu 01. siječanja 2023. godine.

Za poslodavce (ali i radnike) brojne promjene i nova pravila - kako bismo vas upoznali na vrijeme sa svim zakonskim novinama, pridružite nam se na seminaru s našim stalnim stručnim suradnikom za radno pravo.

850,00 kn

Uvođenje eura i izmjene Zakona o trgovačkim društvima od 1. siječnja 2023.

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja 2023. godine, gdje su određeni preduvjeti za preračunavanje temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, kao i novi minimalni iznosi temeljnog kapitala u eurima te minimalni nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela u eurima.

800,00 kn

Arhiviranje kadrovske dokumentacije – pravni aspekt i rokovi čuvanja

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Za kadrovsku administraciju odgovoran je odjel za pravne i kadrovske poslove/odjel ljudskih resursa, koji brine o administraciji podataka i pravnoj usklađenosti, a vodi brigu o prikupljanju dokumentacije vezane za radni odnos, urednom vođenju i arhiviranju dosjea zaposlenika, prijavi i odjavi zaposlenika, organizaciji arhive na razini tvrtke i druge poslove.
Složen i dinamičan posao koji obvezuje na odgovornost o tajnosti podataka iz djelokruga rada, a to je posebno važno jer kadrovski podaci sadrže osobne podatke, odnosno i osjetljive osobne podatke zaposlenika.

850,00 kn