1. Događanja
  2. Edukacije

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Izmjene Zakona o radu i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Zagreb, Rijeka, Split, Osijek Zagreb, Rijeka, Split, Osijek

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kao i prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rad su na usvajanju, a stupaju na snagu 01. siječanja 2023. godine.

112,81 €

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, br. 105/20) detaljnije se uređuju sva pitanja oko uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnog gradiva te načina provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

102,86 €

Mobilni radnici i vozači – radni odnosi i nove zakonske odredbe

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Ako zapošljavate ili planirate zaposliti mobilne radnike i vozače, ili ste samozaposleni vozač, potrebno je regulirati radne odnose u skladu sa zakonskim odredbama, a u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa (npr. zapošljavanje umirovljenika, stranaca), organizacijom radnog vremena, godišnjih odmora, stanki, potrebnim evidencijama (npr. evidencije o aktivnosti vozača), ugovaranjem plaće, slanjem radnika na rad u više država, ili na službeni put i terenski rad.

106,18 €

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu te radu po učinku u određenom vremenu, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

112,81 €

Uredsko poslovanje i arhiviranje kadrovske dokumentacije – primjena i praksa

Rijeka i Split

Koja pravila i promjene u primjeni donosi Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i izmijenjeni Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata (brojčane oznake, dostava, potpis i dr.) - donosimo na seminaru s naglaskom na pravni aspekt uz pojašnjenja i tumačenja te odgovorima na vaša pitanja.

112,81 €

Priprema EU projekta – ključni koraci i elementi kod prijave na natječaj

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

U obzir se uzima samo potpuna natječajna dokumentacija i u zadanom roku za predaju iste. Prije same predaje natječajne dokumentacije, stručnjaci savjetuju da ju obavezno pregledate, jer se nepotpisana ili nepotpuna natječajna dokumentacija neće uzimati u obzir za razmatranje.

106,18 €

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor?
U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Specijalist za obračun plaće i ostalih primanja zaposlenika na praktičnim primjerima

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Brojne su izmjene propisa koje su donesene krajem 2022. godine i početkom 2023. godine, a odnose se na obračun oporezivih i neoporezivih primitaka, nove najniže i najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa, nova minimalna plaća u 2023. godini, roditeljski (očinski) dopust, novosti kod isplate naknade za bolovanje, troškovi prijevoza i prehrane radnika.

Voditelj voznog parka

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Pred voditeljem voznog parka velik je dio obaveza i nepredvidljivih situacija kod upravljanja voznim parkom, a posao je iznimno odgovoran i zahtjevan te traži stručne kompetencije i kontinuirano usavršavanje. Službeni automobil mora biti ispravan za vožnju s odgovarajućom propisanom opremom, a spremnost na promjene u upravljanju i optimizaciji voznog parka često je jedan od glavnih izazova osoba odgovornih za službena vozila.

Odnosi s javnošću i protokol u poslovnom okruženju – savjeti i praksa

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

PR-ovci često imaju zadatak komunicirati prema segmentiranim javnostima putem medija – što to konkretno znači u praksi; koje alate koristiti kako bi maksimalno iskoristili offline i online medije kako bi poslane poruke došle do željene publike; kako postići kvalitetnu komunikaciju kroz određene kanale komunikacije?