Views Navigation

Događaj navigacija pogleda

Danas

Pravo na godišnji odmor i evidencija radnog vremena

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Korištenje godišnjeg odmora, pravo na regres i organizacija radnog vremena Kao najčešći problemi i izazovi u poslovnoj praksi kod reguliranja radnih odnosa pokazali su se upravo raspored, odnosno organizacija radnog vremena te utvrđivanje i korištenje godišnjeg odmora.

850,00 kn

Pripreme za uvođenje eura – upute, smjernice i pojašnjenja

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Obveza dvojnog iskazivanja cijena mjera je za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena, a odnosit će se na sve poduzetnike, uključujući banke, tijela državne uprave i tijela iz javnog sektora. Osim na stavke potrošnje, kao što su računi u trgovinama, računi za komunalne usluge, cjenici i katalozi, dvojno iskazivanje primjenjivat će se i na primanjima građana (npr. izvješća o isplati plaća, mirovina ili socijalnih naknada, izvješća o stanju bankovnih računa, izvješća o vrijednosti udjela u investicijskim ili mirovinskim fondovima). Potvrde koje generiraju POS uređaji neće morati prikazivati iznose u objema valutama jer će poduzeća te informacije biti dužna prikazivati na glavnom računu.

850,00 kn

Primjena novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Na snazi je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 46/22), a radi usklađivanja s direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, s ciljem zakonskog uređenja sustava prijavljivanja nepravilnosti i zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, tzv. zviždača.

775,00 kn

Nabava i održavanje vozila i opreme – primjena najboljih rješenja u praksi

Hotel Central

Prilikom pripreme predmetne nabave trebalo bi pažljivo istražiti tržište i odgovoriti na brojna pitanja (kako upravljati vlastitim potrebama, kako najbolje opisati potrebne zahtjeve i kako pristupiti tržištu), a između ostalog i voditi računa o planiranom budžetu koji utječe na kvantitetu i/ili kvalitetu dobara i usluga. Proces, odnosno postupak nabave vozila i opreme provodi se u nekoliko faza s ključnim elementima i ciljevima koji moraju biti ostvareni, a s ciljem donošenja konačne odluke o nabavi.

800,00 kn

FIDIC ugovori i javna nabava – međusobni odnos, uvjeti i postupanja

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Kod izvođenja radova, potrebe naručitelja i potrebe izvođača iz različitih zemalja, osim ugovora o građenju, regulirane su i kroz tzv. Opće uvjete FIDIC-a. Ugovori o građevinskim radovima su često kompleksni i podložniji izmjenama, a samim time potrebno je razlikovati dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora, uvjete i ograničenja, kao i zadane rokove, a u cilju izbjegavanja dodatnih troškova. Sve se češće u praksi izvođenja građevinskih radova uzimaju u obzir i FIDIC ugovori, odnosno primjena međunarodnih standardnih općih uvjeta ugovaranja kod građevinskih radova.

825,00 kn

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, br. 105/20) detaljnije se uređuju sva pitanja oko uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnog gradiva te načina provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

775,00 kn

Uvođenje eura u računovodstvu – primjena i utjecaj na poslovne knjige i financijsko izvještavanje

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u završnoj je fazi i uskoro se očekuje njegovo izglasavanje i objava u Narodnim novinama. Stanja u kuni prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro, preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje – što to konkretno znači i koja su pravila postupanja? Zakon o uvođenju eura sadrži i pravila vezana za pripremu i donošenje proračuna i financijskih planova u godini koja prethodi godini uvođenju eura, pravila za evidentiranje u poslovnim knjigama, pravila za izvještavanje – koje obveze očekuju poduzetnike i tijela javne vlasti u ovoj godini, a što početkom 2023. godine?

850,00 kn

Kontrola bolovanja u slučajevima zlouporabe

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Privremeni gubitak radne sposobnosti, odnosno bolovanje, može biti uzrokovano: bolešću, ozljedom, radi njege člana obitelji, komplikacijom u svezi s trudnoćom, ozljedom na radu, profesionalnom bolešću. Prava i obveze radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu.

825,00 kn
Go to Top