Edukacije

  1. Događaji
  2. Edukacije

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Hotel Central

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca.
Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.
Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 200,00 kn samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno. Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu.

125,00 €

Službena osoba u upravnom postupku – praktična radionica

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) precizno definira sve faze upravnog postupka, ali zbog složenosti odredbi zahtijeva oprez, jer se mogu pojaviti nepravilnosti i pogreške tijekom upravnog postupka. Kao posljedica toga, povrijeđena su prava stranaka u postupku.

120,00 €

Novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži se, između ostalog, propisuju postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu te posjednika otpadne ambalaže.

112,50 €

Nova Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Što donosi nova NIS2 direktiva i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti?

Novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/24) značajno proširuje opseg primjene zakona na javni i privatni sektor, a između ostalog uređuje postupke i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti, kriterije za kategorizaciju ključnih i važnih subjekata, zahtjeve kibernetičke sigurnosti, način provedbe mjera upravljanja kibernetičkim sigurnosnim rizicima i druga važna pitanja.

112,50 €

Pravo na godišnji odmor i evidencija radnog vremena

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Na praktičnom i interaktivnom seminaru pojašnjavamo obveze poslodavaca i radnika kod pravilnog organiziranja radnog vremena i godišnjih odmora s naglaskom na novi zakonski okvir i na način da se obrađuju pitanja koja predstavljaju najčešće dileme u praksi – iskoristite mogućnost aktivnog sudjelovanja, postavite pitanja, razmijenite iskustva s kolegama i riješite nedoumice.

125,00 €

Arhiviranje računovodstvene i knjigovodstvene dokumentacije – rokovi čuvanja i način pohrane

Hotel Central

Način na koji poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvoriti u elektronički oblik uređen je posebnim pravilnikom, a na oblik, sadržaj, rok i način dostave poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka u postupku nadzora koji se čuvaju u elektroničkom obliku primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju porezni postupak.

112,50 €

Feedback o zaposlenicima i (polu)godišnji razgovori – savjeti, vježbe i primjeri u HR praksi

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Redovit razgovor sa zaposlenicima, kao i redovito davanje povratne informacije o radnom učinku, preduvjet je za dobar godišnji ili polugodišnji razgovor koji će povratno omogućiti definiranje materijalnih i nematerijalnih nagrada te kriterije dodjeljivanja, kao i moguće sankcije za neispunjavanje radnog zadatka.

120,00 €

Videonadzor i ostali oblici nadzora radnika – zakonska regulativa i praksa

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

O videonadzoru, dopuštenosti biometrijske identifikacije radnika, do praćenja i nadzora službenih motornih vozila i/ili mobitela te o ostalim oblicima nadzora od strane poslodavca, donosimo na stručnom i zanimljivom seminaru uz odgovore na vaša pitanja.

125,00 €

Dvodnevna edukacija: Plaća i naknade plaće – ugovaranje, isplata i obračun

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Aktualnosti vezane za ugovaranje i nova pravila kod obračuna - plaća u 2024. godini
Učestale zakonske promjene vezane uz ugovaranje, isplatu i obračun plaća te naknade plaće traže kontinuiranu edukaciju zaposlenih u pravim i kadrovskim službama te odjelu obračuna plaće.
Zakon o minimalnoj plaći propisuje način određivanja minimalne plaće radnika i utvrđivanja minimalnih povećanja plaće po pojedinim zakonskim osnovama.

200,00 €